[row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span__sm=”12″]

 

Hướng dẫn chỉnh sửa cơ bản Websitemua tại Doviweb.com

Liên hệ mua hàng Hotline/ Zalo: 0931 429 333

 

[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn thay đổi Logo – thông tin liên hệ trên header

 1. Đăng nhập quản trị
 2. Thay đổi Logo: Ra trang chủ, chọn Flatsome/Theme Options/Header/Logo
 3. Thay đổi thông tin trên Header: Ra trang chủ, Rê chuột vào vùng Headerchọn Edit Block: Header / UX BUILDER
  Click đúp vào nội dung cần edit sau đó Apply để lưu

 

[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn cập nhật trang chủ

 1. Ra trang chủ chọn Sửa trang / Edit with UX Builder
 2. Click đúp vào nội dung hoặc hình ảnh cần thay đổi sau đó Apply để lưu
 3. Muốn xóa mục nào , nhấp phải lên nội dung hoặc hình ảnh đó chọn Delete…
 4. Sau cùng chọn Update để lưu.

 

 

[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn cập nhật trang Giới Thiệu

 1. Vào trang Giới thiệu, click Sửa trang / Edit with UX Builder
 2. Click đúp vào nội dung , hình ảnh bạn cần chỉnh sửa.
 3. Click Update để lưu.
[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn Thêm danh mục sản phẩm

 1. Vào Quản trị.
 2. Rê chuột vào Sản phẩm>Chọn Danh mục sản phẩm
 3. Click thêm và nhập tên Danh mục sản phẩm
 4. Click Update để lưu
[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn Thêm sản phẩm

 1. Vào Quản trị>Chọn Sản phẩm
 2. Click Tạo mới
 3. Nhập tên sản phẩm, miêu tả, Chọn Danh mục sản phẩm, Up hình ảnh
 4. Nhấp Lưu để hoàn thành

 

[/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1200px”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hướng dẫn Thêm Menu

 1. Vào Quản trị> Giao diên>Menu
 2. Chọn menu là Trang, Bài viết, hoặc Danh mục sản phẩm
 3. Nhấp thêm vào Menu
 4. Kéo menu tới vị trí cần hiển thị(Nếu menu thuộc menu nào đó thì kéo vào vị trí menu con tương ứng)
 5. Nhấp lưu để hoàn tất.

 

[/col] [/row]